Ballast

> Vải bù trọng AATCC Ballast Type 1

Vải bù trọng AATCC Ballast Type 1
AATCC Dummy I
Wash Load Ballast Makeweights

Thương hiệu: Testfabrics

Xuất xứ: USA

Tiêu chuẩn: AATCC 1. TM

Ứng dụng: trong ngành dệt nhuộm, may mặc

AATCC Wash Load Ballast Type-1

100% Cotton Sheeting, 36 X 36 inches
(16 Pieces/bag of Aprox total 4 lbs load)

Test methods:

Xem thêm: Vải bù trọng Dummy III

BISVN © 2016 All Rights Reserved .