Ballast

> Vải bù trọng tiêu chuẩn AATCC TestFabrics

Vải bù trọng TestFabrics
AATCC Wool/Cotton Ballast 50X50 cm

Thương hiệu: Test Fabrics

Xuất xứ: US

Được sử dụng để kiểm tra độ bền màu trong giặt giũ.

AATCC 80% Wool/ 20%Cotton Ballast 50X50 cm, 1 Kg Load (Pack of 19 pieces, 6 pieces
of Cotton and 13 Pieces of Wool), pack of 1 Kg.
BISVN © 2016 All Rights Reserved .