Crockmeter cloth

> Vải chà xát AATCC Crocking Cloth 5x5cm

Vải chà xát AATCC Crocking Cloth 5x5cm

AATCC CROCK SQUARES BOX

Thương hiệu: Testfabrics

Xuất xứ: USA

Tiêu chuẩn: AATCC TM 116, AATCC TM 163, ASTM D5053, CFR Parts 1630 & 1631, FORD FLTM BN 107-01, ASTM D2054, GM 9033P, SAE J861, AATCC TM 008, AATCC TM 061,…

Được sử dụng để thử độ bền màu chà xát của vải dạng khô và ướt

Vải chà xát AATCC Crocking Cloth 5x5cm

AATCC Crockmeter Test Cloth 
Cut in 50 mm squares (2″ X 2″ Straight Edges) pieces from AATCC Standard Crockmeter White Cloth. 
Specially designed 5 small easy to use boxes of 200 pieces in each 1000 piece box.
Certificate of Conformity and Detailed Test Report inside each box.

Tiêu chuẩn: 

BISVN © 2016 All Rights Reserved .