Crockmeter cloth

> Vải chà xát Testfabrics AATCC crocking cloth style 3

Vải chà xát Testfabrics AATCC crocking cloth style 3

Crockmeter cloth / cotton lawn

Thương hiệu: Testfabrics

Xuất xứ: USA

Được sử dụng để thử độ bền màu chà xát của vải dạng khô và ướt

Vải chà xát Testfabrics AATCC crocking cloth style 3

AATCC Crockmeter (STYLE 3) Test Cloth with Certificate of Conformity & Test Report

Approx Weight: 100 grams/meter (2.94 ounces/yard2

Approx Width: 54 inches (137 cm)

0101002 AATCC CROCK CLOTH 1M PACK AATCC Crockmeter Test Cloth (STYLE 3) with Certificate of Conformity & Test
Report, Pack of 1 Meter
0101003 AATCC CROCK CLOTH 5M PACK AATCC Crockmeter Test Cloth (STYLE 3) with Certificate of Conformity & Test
Report, Pack of 5 Meters
0101004 AATCC CROCK CLOTH 25M PACK AATCC Crockmeter Test Cloth (STYLE 3) with Certificate of Conformity & Test
Report, Roll of 25 Meters
0101005 AATCC CROCK CLOTH 50M ROLL AATCC Crockmeter Test Cloth (STYLE 3) with Certificate of Conformity & Test
Report, Roll of 50 Meters
BISVN © 2016 All Rights Reserved .