Crockmeter cloth

> Vải chà xát tiêu chuẩn ISO hãng Test Fabrics

Vải chà xát tiêu chuẩn ISO
ISO Crockmeter Test Rubbing Cloth & Squares (Cotton Lawm)

Thương hiệu: Test Fabrics

Xuất xứ: US

Dùng trong thử nghiệm độ bền màu ma sát khô và ướt

Codes Iten name Item Description
0102001 ISO CROCK SQUARES BOX ISO Cotton Lawn Rubbing Fabric, 5 cm X 5 cm (Pinked or Gimped ^^^^ Edges),
Box of 500 Pieces
0102002 ISO CROCK CLOTH (COTTON LAWN)
1M PACK
ISO Crockmeter Cloth/Cotton Rubbing Lawn with Certificate of Conformity &
Test Report,
Pack of 1 Meter
0102003 ISO CROCK CLOTH (COTTON LAWN)
5M PACK
ISO Crockmeter Cloth/Cotton Rubbing Lawn with Certificate of Conformity &
Test Report,
Pack of 5 Meters
0102004 ISO CROCK CLOTH (COTTON LAWN)
25M ROLL
ISO Crockmeter Cloth/Cotton Rubbing Lawn with Certificate of Conformity &
Test Report,
Roll of 25 Meters
0102005 ISO CROCK CLOTH (COTTON LAWN)
50M ROLL
ISO Crockmeter Cloth/Cotton Rubbing Lawn with Certificate of Conformity &
Test Report,
Roll of 50 Meters

 

BISVN © 2016 All Rights Reserved .