Multifibre

> Vải đa sợi No.42 DW tiêu chuẩn ISO

Vải đa sợi No.42 DW tiêu chuẩn ISO
ISO multifibre MFF42 (DW) TestFabrics

Thương hiệu: Test Fabrics

Xuất xứ: US

Được sử dụng trong thử nghiệm độ bền màu và để đánh giá nhuộm màu.

Bo viền: Polyester
Chất sợi: Acetate, Cotton, Nylon, Polyester, Acrylic, Wool.

Codes Tên sản phẩm Thông tin sản phẩm
0405001 MFF 42 (DW) PRECUT 4X10 CCE ISO Multifibre adjacent fabric Type “DW” precut pieces of 4 X 10 cm (1.57 X
3.93 inches) Cold Cut Straight Edges (WITHOUT Heat Sealed Edges).
Six fiber (1.5 cm stripe) containing acetate, cotton, polyamide, polyester, acrylic
and wool.
Pack of 250 Pieces
0405002 MFF 42 (DW) PRECUT 5X10 CCE ISO Multifibre adjacent fabric Type “DW” precut pieces of 5 X 10 cm (1.96 X
3.93 inches) Cold Cut Pinked Edges (WITHOUT Heat Sealed Edges).
Six fiber (1.5 cm stripe) containing acetate, cotton, polyamide, polyester, acrylic
and wool.
Pack of 250 Pieces
0405003 MFF 42 (DW) 10M ROLL ISO Multifibre adjacent fabric Type “DW”
Six fiber (1.5 cm stripe) containing acetate, cotton, polyamide, polyester, acrylic
and wool.
Approx Width: 4 inches (10 cm), Roll of 10 Meters
0405004 MFF 42 (DW) 50M ROLL ISO Multifibre adjacent fabric Type “DW”
Six fiber (1.5 cm stripe) containing acetate, cotton, polyamide, polyester, acrylic
and wool.
Approx Width: 4 inches (10 cm), Roll of 50 Meters

 

BISVN © 2016 All Rights Reserved .