Multifibre

> Vải đa sợi Testfabrics MFF49 Multifibre JC Penny

Vải đa sợi Testfabrics MFF49 Multifibre JC Penny

Thương hiệu: Testfabrics

Xuất xứ: USA

Tiêu chuẩn: NCC JC Penny

Ứng dụng: thử độ bền màu

JCPenney MFF 49 (8 fibers 1.25cm stripe) of Eight fiber (1.25 cm stripe) containing Acetate, Cotton, Polyamide, Polyester, Acrylic, Silk, Viscose and Wool.

MFF 49 PRECUT 5X10 CCE PCS – Pack of 250 pieces. Item number: 0406001 

JC Penney Multifiber test fabric MFF 49 precut pieces of 5 X 10 cm (1.96 X 3.93 inches) Cold Cut Edges.
2 woven edges and 2 cold cut edges.

MFF 49 UNCUT 10M ROLL. Item number: 0406002 

Approx Width: 4 inches (10 cm), Roll of 10 Meters

MFF 49 UNCUT 50M ROLL. Item number: 0406003 

Approx Width: 4 inches (10 cm), Roll of 50 Meters

BISVN © 2016 All Rights Reserved .